Deskundigheidsbevordering

De Klinieken voor Intensieve behandeling zijn er om ggz-instellingen te ondersteunen bij ontwrichte behandelsituaties door middel van consultatie, tijdelijke overname van de cliënt en verschillende begeleidings- en scholingsvormen.

De omgang met deze lastige doelgroep kan uitputting en burn-out verschijnselen veroorzaken bij het behandelend team. Als er daarnaast allerlei disfunctionele factoren binnen het team en de organisatie een rol spelen, is het niet verwonderlijk dat er interactiepatronen ontstaan die niemand heeft gewild, maar die moeilijk te doorbreken zijn.

Trainingen

De KIB’s hebben veel expertise opgebouwd om op constructieve wijze om te gaan met agressie en ernstig probleemgedrag. Er is veel vraag vanuit ggz-instellingen in heel Nederland naar trainingen op dit gebied. In onderlinge samenwerking verzorgen de KIB’s in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven trainingen aan professionals van ggz-instellingen, gericht op het omgaan met ernstige gedragsproblematiek en het voorkomen van ontwrichting in de behandelrelatie. Het betreft een landelijke training die door de drie bovengenoemde KIB’s samen is ontwikkeld.

U kunt hier de folder downloaden: folder-kib-training-2018.

In de training staat het hele systeem waarin de ontwrichting plaatsvindt centraal en wordt met name aandacht besteed aan de rol van de deelnemer. Zo doet de deelnemer inzichten op en wordt zijn/haar probleemoplossend vermogen vergroot.

De training bestaat uit acht bijeenkomsten. Iedere KIB biedt de training aan in het eigen verzorgingsgebied.

Naast de landelijke training biedt de KIB ook een in-company-variant. Hierin bieden wij het complete programma van de landelijke training op een locatie naar keuze. Ook is er de mogelijkheid om de training op maat te laten maken op basis van leervragen van desbetreffend team/afdeling.

Aanmelden gaat via de website van de afzonderlijke KIB’s.