Aanmelden

Inclusiecriteria

Verwijzers kunnen een cliënt voor een KIB aanmelden wanneer deze voldoet aan de volgende criteria:

  • leeftijd vanaf 18 jaar of (in het geval van De Jutters) van 12-23 jaar;
  • langdurige ontwrichting van de behandelrelatie;
  • meervoudige problematiek op as I (epa) en/of as II (epa persoonlijkheidsstoornis);
  • herhaaldelijk opgenomen en/of een lange GGZ-geschiedenis.

De KIB’s zijn niet specifiek toegerust voor cliënten met ernstige somatische problemen en/of organische psychosyndromen. Als de inschatting is dat behandeling vanuit de KIB inhoudelijk wel goed aan zou kunnen sluiten, kan worden gezocht naar mogelijkheden om dergelijke specifieke cliënten toch de benodigde behandeling te bieden.

Werkgebieden en specialisaties

De KIB’s werken ten behoeve van reguliere ggz-instellingen. KIB Inforsa, CIB Palier* en KIB De Woenselse Poort hebben een supra-regionale functie en nemen in principe cliënten op van ggz-instellingen in hun verzorgingsgebied. Hiervan kan echter worden afgeweken, aangezien indicaties voor de KIB landelijk geldig zijn. In geval van wachtlijsten verwijzen de KIB’s over en weer. Dit gaat via korte lijnen. De categorale KIB’s (KIB Van der Hoeven Kliniek, KIB Trajectum en KIB De Jutters) hebben een landelijke functie.

De KIB’s en hun werkgebieden

KIB Onderdeel van Plaats Werkgebied
KIB Inforsa Arkin Amsterdam Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel
CIB Palier* Parnassia Groep Den Haag Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
KIB De Woenselse Poort GGzE Eindhoven Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Flevoland
KIB Trajectum Trajectum Boschoord Landelijk; gespecialiseerd in SGLVG en forensische zorg
KIB Van der Hoeven Kliniek De Forensische Zorgspecialisten Utrecht en Amersfoort Landelijk; gespecialiseerd in forensische zorg
KIB De Jutters De Jutters Den Haag Landelijk; gespecialiseerd in jeugdzorg

* CIB staat voor Centrum Intensieve Behandeling