KIB

Een Kliniek voor Intensieve Behandeling (KIB) is een derdelijnsvoorziening. Dit houdt in dat cliënten worden verwezen door een tweedelijnsvoorziening, in dit geval de reguliere ggz. Binnen Nederland zijn op dit moment zes KIB’s:

  • KIB De Woenselse Poort in Eindhoven, onderdeel van GGzE
  • CIB Palier in Den Haag, onderdeel van de Parnassia Groep
  • KIB Inforsa in Amsterdam, onderdeel van Arkin
  • KIB Van der Hoeven Kliniek in Utrecht, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten
  • KIB Trajectum in Boschoord, onderdeel van De Borg
  • KIB De Jutters, onderdeel van de Parnassia Groep

Een KIB biedt specialistische en zeer intensieve zorg aan cliënten die vaak al geruime tijd klinisch in behandeling zijn (geweest) in de reguliere ggz, maar bij wie de behandeling gestagneerd is. Cliënten komen in aanmerking voor opname en behandeling in een KIB als er sprake is van ontwrichting in de behandelrelatie tussen de cliënt en het behandelteam.

Ontwrichting

Ontwrichting is een relationeel begrip dat betrekking heeft op de relatie tussen patiënt en behandelaar. Ontwrichting van de behandelrelatie houdt in dat het contact en de communicatie tussen cliënt en behandelteam hevig zijn verstoord. Hierdoor is een constructieve behandeling niet meer mogelijk. Het kan voorkomen dat bij patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen behandelingen stagneren en hulpverlener en patiënt niet meer tot een constructieve samenwerking komen en de patiënt niet meer kan werken aan zijn herstel. Deze ontwrichting kan ontstaan in het contact met de patiënt én in het contact tussen de leden van het behandelteam. Een patiënt zorgt niet per definitie voor ontwrichting, ook de reactie van de hulpverleners op het gedrag van de patiënt speelt een belangrijke rol. Het doorbreken van ontwrichte situaties vergt veel geduld en zelfreflectie van teams en de teamleden. ‘Moeilijk gedrag’ moet niet enkel worden toegekend aan (de problematiek van) de patiënt, maar er moet ook gekeken worden naar de opstelling van hulpverleners. Het belangrijkste doel van een KIB-opname is om de ontwrichting, met de ongewenste patronen en negatieve spiralen, te doorbreken en de behandelrelatie te herstellen.