Behandeling

Een opname in de KIB start vanuit de uitgangssituatie dat de behandelrespons in de verwijzende setting uit is gebleven en dat het zeer lastig is gebleken om een behandelrelatie met de patiënt aan te gaan. De KIB’s hebben de mogelijkheid om in een intramurale setting een vorm van assertieve zorg aan te bieden. Dat wil zeggen: een actieve benadering naar de patiënt toe en het met de patiënt ondernemen van activiteiten. Dat resulteert in individuele, persoonsgerichte zorg.