De data van de training ‘Omgaan met ontwrichting’ in 2019 zijn bekend!

KIB trainingen 2019
Locatie Data voorjaar Data najaar
CIB Den Haag 13 maart

27 maart

10 april

24 april

8 mei

22 mei

5 juni

19 juni

 
Inforsa Amsterdam 30 januari

6 februari

27 februari

13 maart

3 april

15 mei

5 juni

26 juni

 
KIB Eindhoven 25 februari

11 maart

25 maart

8 april

6 mei

20 mei

17 juni

09 augustus

23 augustus

07 oktober

21 oktober

04 november

18  november

02 december

16 december